• Tests done

  • Most popular domains with errors

  • Correct domains

Alla poster taggade Cooper Ry Lees

30 nivåer NAT

Är det så här vi vill hantera världen i framtiden, eller är det IPv6 vi ska använda? Det är Cooper Ry Lees som har hittat lite NAT-boxar som han seriekopplade till en intressant test. Naturligtvis fungerade det, men…är det framtiden? Är det så här vi vill hantera världen i framtiden, eller är det IPv6 vi […]